Chào mừng quý vị đến với Website của Đồng Chiến Công.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Bản kiểm điểm kiểm tra đảng viên

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đồng Chiến Công (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:37' 13-04-2013
Dung lượng: 49.5 KB
Số lượt tải: 228
Số lượt thích: 0 người

ĐẢNG BỘ XÃ EADĂH
CHI BỘ TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN
*
Số : 04-QĐ/ CB.CVA

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Eadăh, ngày 01 tháng 3 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
Kiểm tra đảng viên chấp hành
----------
               
Căn cứ Điều 30, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;
            Thực hiện kế hoạch kiểm tra năm 2013 của Chi bộ trường THCS Chu Văn An.

CHI UỶ CHI BỘ TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN
QUYẾT ĐỊNH
           
Điều 1: Kiểm tra đảng viên chấp hành đối với đồng chí ... đảng viên Chi bộ trường THCS Chu Văn An.
Nội dung kiểm tra:
+ Việc thực hiện nhiệm vụ Thư Ký Hội Đồng và việc giảng dạy môn vật lý, công nghệ ;
+ Chuẩn đạo đức lối sống tác phong ;
Thời điểm kiểm tra: từ tháng 3/2013 đến nay.
Thời gian tiến hành: trong tháng 3/2013
            Điều 2: Với nội dung kiểm tra trong thời gian tiến hành kiểm tra nêu trên Yêu cầu đồng chí Đồng Chiến Công làm báo cáo tự kiểm tra, nêu rõ ưu, khuyết điểm; nguyên nhân của ưu,khuyết điểm và tự kết luận về nội dung được kiểm tra. Bản thân tự đề ra biện pháp khắc phục thiếu sót, khuyết điểm ( nếu có ) và phương hướng phấn đấu trong thời gian tới.
Điều 3:  Đồng chí Đồng Chiến Công chịu trách nhiệm thi hành quyết định này và gửi báo cáo về chi bộ ( qua đồng chí Hồ Duy Ngọc) trước ngày 23/03/2013.

Nơi nhận:                                                                                   
UBKT Đảng ủy ;B/c;   
Đ/c : Công
Lưu CB,HSKT
 T/M CHI UỶ
Bí thư chi bộHoàng Thị Hoa Hiên
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM   BẢN TỰ KIỂM TRA
ĐẢNG VIÊN CHẤP HÀNH năm 2013
-----
          Kính gửi: - Chi bộ Trường THCS Chu Văn An
          
Họ và tên đảng viên được kiểm tra: ...
          Ngày tháng năm sinh: 29 / 12/ 1985.
          Quê quán: Nông Cống - Thanh Hóa.
          Nơi cư trú hiện nay: TDP 4, Huyện Kr ông Năng, Tỉnh Đăk Lăk.
          Ngày vào Đảng: 19/06/2011;  Ngày chính thức: 19/06/2012.
          Hiện nay đang sinh hoạt tại chi bộ trường THCS Chu Văn An.
          Đơn vị công tác hiện nay: trường THCS Chu Văn An
          Chức vụ chuyên môn hiện nay: Giáo viên môn Lý - KTCN.
          Chức vụ Đảng, Đoàn thể hiện nay: không.
          Nhiệm vụ chuyên môn được giao hiện nay: Thư ký hội đồng, phụ trách tin học, giáo viên dạy bộ môn Vật lý khối 6-9, công nghệ 9.
          Thực hiện Quyết định số 04-QĐ/ CB.CVA ngày 01 tháng 3 năm 2013 của Chi ủy chi bộ trường THCS Chu Văn An ; nay tôi viết Bản tự kiểm tra đảng viên chấp hành năm 2013 như sau:

1/- Về nội dung kiểm tra
+ Việc thực hiện nhiệm vụ Thư Ký Hội Đồng và việc giảng dạy môn vật lý, công nghệ ;
+ Chuẩn đạo đức lối sống tác phong ;
Thời điểm kiểm tra: từ tháng 3/2013 đến nay.
Thời gian tiến hành: trong tháng 3/2013
2/-Phần tự kiểm tra
2.1/-Những ưu điểm:
A. Về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống:
Lập trường chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành, kiên định với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, pháp luật của nhà nước. Luôn phục tùng và tin tưởng vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng. có lối sống lành mạnh, hòa nhã với mọi người, được đồng nghiệp và học sinh tin yêu.
B. Về chuyên môn, nghiệp vụ:
- Việc thực hiện nhiệm vụ Thư Ký Hội Đồng và việc giảng dạy môn vật lý, công nghệ:
+ Thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất cho cấp trên kịp thời.
+ Soạn giảng và dạy đúng chương trình.
+ Làm đồ dùng dạy học phục vụ bộ môn Công nghệ.
+ Tham gia chương trình 26/03.
+ Làm TKB kịp thời, khoa học.
+ Báo cáo nội dung đã học tập của dự án THCS VKKN.
+ Bảo dưỡng phòng máy kịp thời.

2.2/- Những khuyết, nhược điểm:
Tỉ lệ học sinh yếu kém còn nhiều.
2.3/- Nguyên nhân của những khuyết, nhược điểm
-    Nguyên nhân khách quan: Hoàn cảnh GĐ khó khăn nên HS chưa chăm chỉ học tập. Phụ huynh chưa quan tâm đến HS
-    Nguyên nhân chủ quan: GV chưa có biện pháp tối ưu để khuyến khích HS học tập.
3/- Biện pháp khắc phục
 
Gửi ý kiến